G-90X4X0E39V

© Copyright 2025 HouseLiving AS 


Personvernerklæring 

Ditt personvern er viktig for House Living AS
Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg.
I denne personvernerklæringen forklarer vi deg blant annet:

- Hvilke personopplysninger vi samler inn.
- Hvordan vi gjør det
- Hva vi bruker dem til.

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

House Living AS og eiere behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles for de formål som fremgår nedenfor. Det innebærer for eksempel at det først og fremst er oss som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Et selskap som behandler data på vegne av oss kalles en databehandler. Når vi bruker en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler med dem som regulerer hvordan de kan behandle dataen de får tilgang til.

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

• Grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger

• Demografisk informasjon, slik som fødselsdato og kjønn

• Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som tjenesteopplysninger, og henvendelser til kundeservice

• Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP adresser, skjermstørrelse etc.)

• Opplysninger i forbindelse med jobbsøknader og ansettelse (herunder CV, søknad, attester og informasjon fra referanser.)

• Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Vi samler inn opplysninger på flere måter:

Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du abonnerer på/bestiller våre tjenester eller kontakter vårt kundesenter. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du ønsker eller for å kunne følge opp dine henvendelser.

Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre tjenester, f.eks. våre nettsider. e.l. Disse opplysningene er viktige for å kunne forbedre og tilpasse de tjenestene som vi tilbyr deg.

Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere via distribusjonskanaler som er tilknyttet våre distribusjonskanaler eller dersom dine opplysninger er tilgjengelig i offentlige registre. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr deg.

Vi mottar også personopplysninger direkte og indirekte fra deg når du besøker vår Facebook-side, f.eks. når du følger oss på Facebook, kontakter oss på Facebooks chat-løsning, eller når du deler, liker eller kommenterer våre Facebook-innlegg. For slike personopplysninger er vi felles behandlingsansvarlig med Facebook. Du kan lese mer om hvordan Facebook behandler dine personopplysninger her. Se for øvrig vår cookieerklæring for mer informasjon om hvilke Facebook-cookies vi bruker og hvor lenge de lagres her.

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger til oss.
Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss, herunder blant annet opplysninger som benyttes til fakturering e.l.

Alle personopplysninger behandles av House Living AS som konfidensiell informasjon. Vår behandling av personvernopplysninger følger de til enhver tid gjeldende lover. Skeidar bruker personopplysninger til følgende formål:

For gjennomføring av tjenester, bestillinger eller andre kontrakter som den registrerte parten er en del av. F.eks. for å kunne fullføre ditt kjøp eller bestilling, som er gjort på Skeidar.no.

Overholde juridiske forlikelser som House Living AS er pålagt. Som f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.

Ved stillingsutlysninger og ansettelser bruker vi personopplysninger for å vurdere kandidater som søker på stillinger hos oss enten uoppfordret eller ved en utlysning.

For legitime interesser for House Living AS av interne forretningsformål. Slike interesser er f.eks. for å forbedre våre produkter eller våre nettsteder, eller kontakte deg for å få tilbakemelding på våre tjenester og produkter. F.eks. for å kunne gi deg en best mulig brukeropplevelse på våre nettsteder med automatisk tilpassing av innholdsvising til din skjerm.

Vi bruker dine personopplysninger ved behov for oppfølging av en tjeneste eller kontrakt som du er en del av. F.eks. å kontakte deg på e-post eller pr. telefon ved f.eks. forsinkelser av ordre eller bestillinger eller hjemlevering av varer.

Vi bruker ikke telefonnummer til salgssamtaler. House Living kontakter deg på telefon kun for gjennomføring eller oppfølging av bestillinger, ordre eller reklamasjoner.

Dersom e-post adresse er oppgitt ved kjøp hos House Living bruker vi din e-post adresse til å kontakte deg for frivillig tilbakemeldinger på våre produkter og tjenester. Som f.eks. å sende deg en e-post i etterkant av ditt kjøp for å høre om du har mottatt din vare, eller hvor fornøyd du er med tjenesten eller produktet du har kjøp.

Ved ditt samtykke brukes personvernopplysninger behandles i forbindelse direkte markedsføring til deg. Dette er for eksempel utsendelse av nyhetsbrev eller for å gi deg tilpasset markedsføring og tilbud som medlem i vår kundeklubb. Dette krever ettertrykkelig samtykke fra deg, ved innmelding i kundeklubb eller nyhetsbrev.

Ved ditt samtykke brukes personopplysninger og informasjon om kjøp utover pålagte juridiske forpliktelser for at du skal kunne registrere brukerkonto på våre nettsider og tilby tjenester som ordrehistorikk og andre opplysninger om dine kjøp til deg.

Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for
god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle
personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri
og misbruk.

Øvrige formål du har samtykket til. Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Salg og markedsføring:

Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning.
Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om.

Vår behandling av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene:

i) ditt samtykke;

ii) oppfyllelse av avtale med deg;

iii) oppfyllelse av en rettslig forpliktelse;

iv) vern om dine vitale interesser;

v) utføre en oppgave i allmennhetens interesse;

eller vi) for formål knyttet til en berettiget interesse.

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlig sikkerhetsvurdering, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerheten.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier. Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor.
Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har også rett til å kreve at opplysningene slettes. Bruk skjemalinken for å be om innsyn eller kreve sletting av dine personopplysninger her.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til SkeidarLiving Group, eller eventuelt til Datatilsynet.

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom vi oppdaterer personvernerklæringen, vil vi publisere en ny versjon på nettsiden vår. Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden.

Vi ønsker ikke å samle inn personopplysninger om barn under 18 år. Dersom slike opplysninger likevel har kommet oss i hende, sletter vi disse opplysningene så snart forholdet blir avdekket. Vi oppfordrer derfor foresatte eller andre med kunnskap om slike forhold til å ta kontakt med oss umiddelbart som angitt her.

Designed with Mobirise website themes